Základní časový plán kurzů

 
Pro případ řešení individuálních potřeb jednotlivých účastníků s managementem kurzů /nedoplatky kurzovného, zvláštní přání, změny v rozvrhu, informace/ nebo v případě  dodatečných  přihlášek  pasivních účastníků apod. bude v pondělí 2. července 2018, cca 17-19 hod. v učebně č. 1.30, 1. patro budovy Pražské konzervatoře /Na Rejdišti/ ještě před zahájením kurzů k dispozici jednatel kurzů.

 

 

Slavnostní otevření kurzů

a zahajovací koncert MLKKPK 2018:
/přístupné zdarma veřejnosti/
 
 
pondělí 2. července 2018 v 19:30 hodin 
Koncertní sál Pražské konzervatoře
/Na Rejdišti /
 
 

Koncertní sál /otevřen v březnu 2011/

 

Zahájení výuky /podle rozvrhu/:

úterý 3. července 2018 dopoledne

Poznámka: profesor Kasík bude vyučovat pouze od 2. (včetně) do 9. 7. 2018

                                                                                               

     Ukončení výuky:

    čtvrtek 12. července 2018 odpoledne    

                                                                                                                          

Koncerty vybraných účastníků kurzů:
/volně přístupné veřejnosti/
 
 
 úterý 10. července 2018 v 18:00 hod. 
 

  

 
        
středa 11. července 2018 v 19:00 hod.
Komorní sál Pálffyovského paláce 

 

Komorní sál Pálffyovského paláce

                                                               

Závěrečný koncert nejlepších účastníků kurzů,

předávání diplomů a ukončení kurzů:

 

čtvrtek 12. července 2018 v 17:00 hod. 
Koncertní sál Pražské konzervatoře