Mezinárodní letní klavírní kurzy 2023

                                                              

 
 
 
Pražská konzervatoř

pořádá

 

15. MEZINÁRODNÍ  LETNÍ  KLAVÍRNÍ  KURZY PRAŽSKÉ  KONZERVATOŘE

2. – 12. července 2023

 

Mistrovské klavírní kurzy jsou otevřeny všem zájemcům od 11 let věku výše /od roku narození 2012 a dříve/, žákům i pedagogům uměleckých škol, studentům konzervatoří i vysokých škol, amatérům i profesionálům, aktivním i pasivním účastníkům. Jsou součástí projektu komplexní péče Pražské konzervatoře o mladé talentované klavíristy, který zahrnuje mezinárodní soutěžní přehlídku laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let Mladý klavír Pražské konzervatoře, samostatný koncert laureátů této přehlídky a jejich aktivní účast na letních klavírních kurzech, která je součástí jejich ocenění. Těmto laureátům, ale i všem ostatním aktivním účastníkům, se v pěti lekcích desetidenního intenzivního kurzu dostane plné péče špičkových klavírních pedagogů-koncertních umělců a jejich nově nabyté zkušenosti mohou být zúročeny vystoupením na některém ze tří veřejných koncertů na závěr kurzů. Kurzy proběhnou v hlavní budově Pražské konzervatoře Na Rejdišti.

 

Hlavní budova Pražské konzervatoře

s Koncertním sálem 

 

Lektoři předběžně /v jednání, bude potvrzeno!/:

doc. MgA. Martin Kasík, Ph.D. Akademie múzických umění v Praze,

                                              Pražská konzervatoř                                                

doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. - Akademie múzických umění v Praze,

                                              Pražská konzervatoř  

Prof. Avedis Kouyoumdjian**  Universität für Musik und darstellende

                                              Kunst-Vídeň,

                                              Chapelle Musicale Reine Elisabeth-Belgie

MgA. Milan Langer                 - Pražská konzervatoř                                           

** Poznámka: profesor Kouyoumdjian  bude  vedle  starších  profesionálních pianistů a studentů klavíru s profesionálním zaměřením (konzervatoře, akademie apod.) vyučovat pouze vyspělejší účastníky kurzů. Náležitou úroveň můžete prokázat např. kopiemi diplomů významných soutěžních úspěchů nebo videonahrávkou z živého koncertního vystoupení. Děkujeme za pochopení.

 

Milan Langer, Avedis Kouyoumdjian, Libor Nováček, Ivo Kahánek
 
 

Martin Kasík, Milan Langer, Ivo Kahánek

 

Forma účasti:   aktivní

pasivní /i v průběhu kurzů, bez přihlášky/

jako doprovod dítěte-účastníka kurzů do 15 let věku

 

Účastníci kurzů do 15 let musí mít doprovod dospělého!

 

Garance:             

  • 5 lekcí à 50 min. pro aktivní účastníky 

  • možnost volby pedagoga          

      /v přihlášce nutno uvést vždy dva lektory pro případ, že by kapacita          možností jednoho pedagoga byla vyčerpána nebo by bylo nutno lekce       rozdělit. Na přání je však možno rozdělit výuku i mezi více pedagogů         /uveďte v přihlášce v části "Zvláštní přání"/

  • volný přístup do výuky všech lektorů

  • denně k dispozici dostatek cvičných hodin

  • všichni účastníci /i pasivní/ obdrží na závěr kurzů certifikát o absolvování kurzů

 

Každý účastník /i doprovod dítěte/ vyplní vlastní přihlášku.

Obdržení přihlášky pořadatel obratem potvrdí každému účastníkovi

e-mailem.

 

Jakmile dojde k převodu kurzovného na účet Pražské konzervatoře, obdrží účastník potvrzení o přijetí do kurzů e-mailem. 

 

Uzávěrka přihlášek aktivních účastníků

spolu s platbou kurzovného

31. května 2023

 

 

Prosíme o dodržení  termínu.

Pokud od nás nedostanete žádné potvrzení do 10. června 2023, ihned nás, prosím, informujte. Může jít o nedoručený e-mail nebo o jiné nedopatření.