DŮLEŽITÁ INFORMACE!

DŮLEŽITÁ INFORMACE!  

IMPORTANT INFORMATION!

 

Milí účastníci Mezinárodních letních klavírních kurzů Pražské konzervatoře 2020,

zdá se, že situace kolem koronavirové epidemie v České republice se vyvíjí velmi dobře a že bude možné, aby se již v létě vrátil život do téměř normálních kolejí, a my budeme moci v klidu pokračovat v práci, ve studiu, ve svých plánech. Velice si vážíme vašeho zájmu zúčastnit se našich kurzů i letos a pevně věříme, že kurzy BUDOU!

Naší největší snahou je vyjít maximálně vstříc všem zájemcům, kteří by se rádi zúčastnili Mezinárodních letních klavírních kurzů Pražské konzervatoře 2020, ale váhají s odesláním přihlášky a následným zaplacením kurzovného.

Uzávěrka přihlášek je mimořádně posunuta až na 15. června 2020. 

Pevně věříme, že k tomuto datu bude již na 100% jasné, zda bude možné kurzy uskutečnit či nikoli. Budete mít tedy možnost rozhodnout definitivně o své účasti na kurzech až takto, pouze 2 týdny před jejich konáním.

Krátce po uzávěrce přihlášek bude zde na těchto webových stránkách definitivně potvrzeno, zda se kurzy uskuteční, a od tohoto okamžiku budete moci bez obav uskutečnit platbu kurzovného.

Vzhledem k obtížnosti administrativního zpracování možného většího množství přihlášek na poslední chvíli si však dovolujeme všem případným zájemcům doporučit tento postup:

pošlete, prosím, vaši přihlášku dříve – již v průběhu jarních měsíců s tím, že potvrzení o jejím přijetí dostanete od nás neprodleně.

Jakmile bude definitivně potvrzeno konání kurzů výrazným oznámením na těchto webových stránkách – teprve potom vás poprosíme o okamžitou platbu převodem na účet Pražské konzervatoře. Jakmile peníze na účet přijdou, my neprodleně potvrdíme vaši aktivní (případně pasivní) účast. Tímto způsobem se obě strany vyhnou případným těžkostem, které by mohly vzniknout v případě již zaplacených kurzů a jejich následnému nekonání. Rádi bychom vás však ujistili, že pokud by kurzovné již zaplaceno bylo a kurzy by se nekonaly, dostanete peníze samozřejmě zpět.

Zjednodušeně řečeno:

  1. přihlášky, prosím, posílejte již nyní v průběhu jara
  2. kurzovné však neplaťte zároveň s podáním přihlášky, ale až po oficiálním oznámení na těchto webových stránkách, že se kurzy konají

​Děkujeme za pochopení i za spolupráci.

 

Popřejme si vzájemně pevné zdraví, hodně trpělivosti a dostatek energie pro nejbližší období.

My se budeme těšit, že se s vámi setkáme v červenci na Mezinárodních letních klavírních kurzech Pražské konzervatoře 2020.

Milan Langer, vedoucí klavírního oddělení Pražské konzervatoře, jednatel MLKKPK 2020

 

 

IMPORTANT INFORMATION!

 

Dear participants of International Summer Piano Courses of Prague Conservatoire 2020,

we appreciate very much your interest to take part in courses.

It seems that the situation with the coronavirus epidemic in the Czech Republic is developing very well and we firmly believe that International Summer Piano Courses of Prague Conservatoire 2020 will take place in the original term.

To help maximally to all participants who hesitate with a decision to take or not to take part

we moved the deadline for applications to June 15, 2020.

We firmly believe that by this date it will be 100% clear whether it will be possible to carry out the courses or not. You will therefore have the opportunity to decide definitively about your participation in the courses as follows, only 2 weeks before the event.

Shortly after the application deadline, it will be definitively confirmed on this website whether the courses will take place, and from that moment on you will be able to pay the course fee without any worries.

Due to possible administrative problems with potential number of last-minute applications let us recommend you such a procedure:

please, email your applications continuously during spring months. We will confirm them immediately.

Once holding of courses has been confirmed and officially announced on this website, please transfer the course fee immediately to the account of Prague Conservatory. As soon as money comes to the account we will confirm definitely your active [or passive] participation in ISPCPC 2020.

Simply to say:

  1. please, email your applications continuously during spring months
  2. however do not pay the course-fee at the same time, but after the official announcement that courses will really take place. You will find this here on these websites

​Thank you for understanding and cooperation. 

 

Let us wish to each other good health, lot of patience and enough energy for the nearest time.

We will look forward to meeting you in July in Prague on International Summer Piano Courses of Prague Conservatoire 2020.

Milan Langer, piano department head of Prague Conservatoire, manager of ISPCPC 2020