Mezinárodní letní klavírní kurzy 2019

                                                              

 
 
 
Pražská konzervatoř

pořádá

 

11. MEZINÁRODNÍ  LETNÍ  KLAVÍRNÍ  KURZY PRAŽSKÉ  KONZERVATOŘE

2. – 12. července 2019

 

Mistrovské klavírní kurzy jsou otevřeny všem zájemcům od 11 let věku výše /od roku narození 2008 a dříve/, žákům i pedagogům uměleckých škol, studentům konzervatoří i vysokých škol, amatérům i profesionálům, aktivním i pasivním účastníkům. Jsou součástí projektu komplexní péče Pražské konzervatoře o mladé talentované klavíristy, který zahrnuje soutěžní přehlídku laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře, samostatný koncert laureátů této přehlídky a jejich aktivní účast na letních klavírních kurzech, která je součástí jejich ocenění. Těmto laureátům, ale i všem ostatním aktivním účastníkům, se v pěti lekcích desetidenního intenzivního kurzu dostane plné péče špičkových klavírních pedagogů-koncertních umělců a jejich nově nabyté zkušenosti mohou být zúročeny vystoupením na některém ze tří veřejných koncertů na závěr kurzů. Kurzy proběhnou v hlavní budově Pražské konzervatoře Na Rejdišti.

 

Hlavní budova Pražské konzervatoře

s Koncertním sálem /otevřen 2011/

 

 

Lektoři:

MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.     - Pražská konzervatoř,

                                           Akademie múzických umění v Praze

Prof. Avedis Kouyoumdjian** - Universität für Musik und darstellende

                                           Kunst-Vídeň,

                                           Chapelle Musicale Reine Elisabeth-Belgie

MgA. Milan Langer               - Pražská konzervatoř        

MgA. Michal Rezek                    - Pražská konzervatoř 

 
** Poznámka: profesor Kouyoumdjian  bude  vedle  starších  profesionálních pianistů a studentů klavíru s profesionálním zaměřením (konzervatoře, akademie apod.) vyučovat pouze vyspělejší účastníky kurzů. Náležitou úroveň můžete prokázat např. kopiemi diplomů významných soutěžních úspěchů nebo videonahrávkou z živého koncertního vystoupení. Děkujeme za pochopení.
 

 

 

Lektoři MLKKPK:
Ivo Kahánek, Michal Rezek, Avedis Kouyoumdjian, Milan Langer

 

 

Forma účasti:   aktivní

pasivní

jako doprovod dítěte-účastníka kurzů do 15 let věku

 

Účastníci kurzů do 15 let musí mít doprovod dospělého!

 

Garance:             

5 lekcí à 45 min. pro aktivní účastníky, možnost volby pedagoga           /v přihlášce nutno uvést vždy dva lektory pro případ, že by kapacita možností jednoho pedagoga byla vyčerpána nebo by bylo nutno lekce rozdělit/, volný přístup do výuky všech lektorů, denně k dispozici dostatek cvičných hodin.

 

Všichni účastníci /i pasivní/ obdrží na závěr kurzů certifikát o absolvování kurzů. 

 

Každý účastník /i doprovod dítěte/ vyplní vlastní přihlášku.

Obdržení přihlášky pořadatel obratem potvrdí každému účastníkovi e-mailem.

 

Jakmile dojde k převodu kurzovného na účet Pražské konzervatoře, obdrží účastník potvrzení o přijetí do kurzů e-mailem. 

 

Uzávěrka přihlášek a termín úhrady kurzovného: 

do 31. května 2019

 

 

Prosíme o dodržení  termínu.

Pokud od nás nedostanete žádné potvrzení do 10. června 2019, ihned nás, prosím, informujte. Může jít o nedoručený e-mail nebo o jiné nedopatření.